Träning med 1 månads kort

Har köpt kort för träning under 1 månad

Behandlingslängd: 45 minuter

Träning med 1 månads kort Erbjuds av:

Power Plate 1, Power Plate 2

» Browse schedule.